Chính sách Không Covid của Trung Quốc đang sụp đổ ?

Chính sách Không Covid của Trung Quốc có 0% thành công, đó là lý do họ đang đổi định nghĩa của Không Covid. Các bạn biết sẽ thế nào nếu bạn cứ muốn duy trì danh tiếng từ thành công của một chính sách không hiệu quả.
Trong tập này của Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, chúng tôi nói về những biện pháp cực đoan mà Trung Quốc đang áp dụng để ngăn Covid lây lan, tại sao lại khó báo cáo ca dương tính ở Trung Quốc đến thế, và Bắc Kinh đang làm gì để bảo vệ Olympics Mùa Đông 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.