Mark Zuckerberg cấm tất cả nhân viên Meta sử dụng một từ

Người đứng đầu công ty Meta của Mỹ, Mark Zuckerberg, đã thông báo về sự xuất hiện của các giá trị mới trong tập đoàn.

Từ không thể được nói ra

Trong một bài đăng trên Facebook, ông cũng chỉ ra lệnh cấm không chính thức đối với từ “nhân viên” và đề xuất sử dụng “metamates” để thay thế.
Vị lãnh đạo nói rằng ông cũng đã cập nhật khẩu hiệu của công ty. Zuckerberg đã định nghĩa nó là “Meta, đồng nghiệp meta, tôi” (Meta, Metamates, Me).
Như vậy, người đứng đầu Meta kêu gọi nhân viên cần có trách nhiệm đối với thành công chung trước đồng nghiệp của họ, quan tâm đến nhau và quan tâm tới thành công của tập đoàn.
Ông đảm bảo rằng với việc cập nhật các giá trị, bản thân Meta và tất cả các nhân viên của nó đã được đặt lên vị trí hàng đầu.

Vay mượn từ quân đội

Theo The Insider, khẩu hiệu mới trên được vay mượn một phần từ các thủy thủ quân đội là “ship, shipmates, self” (tàu, đồng nghiệp, tôi”). Ông chỉ ra rằng đối với bất kỳ thủy thủ nào, trước hết là con tàu và thủy thủ đoàn, sau đó mới đến bản thân anh ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *