Donald Trump dễ dàng đánh bại bà Nikki Haley tại bang quê nhà của chính bà

Cựu Tổng thống Donald Trump đã dễ dàng đánh bại đối thủ Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa...