Ngỡ ngàng nữ sinh đại học bán dâm hàng triệu đồng

Trong nhiều đường dây mua bán dâm, đối tượng sinh viên trường đại học được nhắc đến trong vai trò là gái bán dâm...