Người chốt giá hơn 75 tỷ đồng cho biển số 30K-999.99 đã bỏ cọc

Đơn vị tổ chức đấu giá sẽ đưa biển số 30K-999.99 ra đấu giá lại sau khi khách hàng “chốt” hơn 75 tỷ đồng...