Share

Một số tài sản khủng tỷ đô của Vạn Thịnh Phát đều có nguồn gốc từ Vingroup


Có ít nhất 4 Tài sản lớn sau đây :

1. Tòa nhà tháp đôi giờ gọi là Capital Palace 29 Liễu giai (khi thuộc Vin gọi là Vinhome Metropolis).
2. Tòa nhà 6 tầng đầu đường Nguyễn Huệ cạnh tượng HCM, trước tên là Vincom Center sau đổi thành Union Square


3. Tòa nhà tháp đôi trước gọi là Vincom Center sau khi bán cho VTP đổi thành Catinat .

4. Toà nhà mặt tiền thuộc đất nhà máy Bason .You may also like...