Share

Hoa Kỳ bổ nhiệm quan chức tình báo mới để chống lại các mối đe dọa bầu cử từ ngoại quốc

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) đã bổ nhiệm ông Jeffrey Winchman, một cựu quan chức CIA, làm giám đốc điều hành mới về đe dọa bầu cử chịu trách nhiệm giám sát sự can thiệp của ngoại quốc vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, theo một phát ngôn viên của ODNI.
Hôm 14/01, phát ngôn viên của ODNI, bà Nicole de Haay, nói với The New York Times rằng Giám đốc của ODNI về Tình báo Quốc gia Avril D. Haines đã chọn ông Winchman để đảm nhận vai trò này.
Ngoài việc đã phục vụ trong CIA hơn 30 năm, ông Winchman hiện là giám đốc phân tích của trung tâm nhiệm vụ phản gián của CIA. Ông cũng đã từng đảm nhận các vai trò trong phân tích mạng, chống khủng bố, và các vị trí chuyên về Trung Đông.
Sau khi được bổ nhiệm, ông Winchman sẽ chịu trách nhiệm thiết lập những gì tạo nên ảnh hưởng của cuộc bầu cử bất chính.
Luật “Trung tâm Ứng phó Ảnh hưởng Xấu từ Ngoại quốc” đã liệt kê cụ thể Nga, Iran, Bắc Hàn, và Trung Quốc là các quốc gia cần theo dõi. Trung tâm sẽ tìm kiếm bất kỳ “nỗ lực thù địch” nào của các quốc gia này nhằm gây ảnh hưởng đến các chính sách và hoạt động “chính trị, quân sự, kinh tế” của Hoa Kỳ cũng như dư luận.
Mặc dù ODNI trước đó đã đề nghị thành lập “Trung tâm Ứng phó Ảnh hưởng Xấu từ Ngoại quốc,” nhưng thậm chí hai năm sau khi đề nghị này được đưa ra, các cơ quan tình báo và Quốc hội vẫn không thống nhất về sứ mệnh, ngân sách, và quy mô của trung tâm này.
Bà de Haay nói rằng, “Trong khi chúng tôi đang làm việc với Quốc hội để có được tài trợ cho trung tâm, cộng đồng tình báo vẫn tập trung vào việc giải quyết ảnh hưởng xấu của ngoại quốc”.
Nếu được thành lập, thì trung tâm này sẽ hoạt động theo hướng “điều phối và tích hợp thông tin tình báo liên quan đến những ảnh hưởng xấu, tập hợp chuyên môn đa dạng và phù hợp để hiểu rõ hơn và giám sát thách thức này,” một phát ngôn viên của ODNI nói với CBS News trong một tuyên bố hồi tháng 04/2021.
Trong một tuyên bố hôm 11/01, ông David Salvo, phó giám đốc của tổ chức Liên minh vì An ninh Dân chủ và là thành viên cao cấp của Quỹ Marshall Đức, đã ví các kế hoạch bị trì hoãn của trung tâm này như một “món quà” dành cho “Nga và Trung Quốc” cũng như “những người khác đang có mục tiêu nhắm đến, không chỉ về các cuộc bầu cử giữa kỳ, mà còn về các chiến dịch đang diễn ra nhằm gây bất ổn xã hội Mỹ”.
Hôm 11/01, bà de Haay cũng nói với Associated Press rằng văn phòng giám đốc “tập trung vào việc lập ra một trung tâm để tạo điều kiện và tích hợp các nỗ lực của Cộng đồng Tình báo nhằm giải quyết ảnh hưởng xấu từ ngoại quốc.”

You may also like...