Bộ Y tế ban hành mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 mới

Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 theo quyết định mới ban hành của Bộ Y tế được bổ sung các thông tin về liều tiêm cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại.

Ngày 7/1, Bộ Y tế ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Theo đó, quyết định mới thay thế 3 phụ lục 4, 5, 6 bằng các phụ lục tương ứng, bao gồm: Phụ lục 4 – Giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19; Phụ lục 5 – Mẫu báo cáo kết quả tiêm hàng ngày; Phụ lục 6 – Mẫu báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19.
Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 được bổ sung các thông tin về tiêm liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Khi người dân tiêm vaccine sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 với chi tiết các mũi tiêm. Cụ thể, liều cơ bản với 3 mũi tiêm, liều bổ sung 1 mũi tiêm và liều nhắc lại với 3 mũi tiêm.

Bộ Y tế ban hành mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 mới - Ảnh 1.

Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 ban hành tại Quyết định 43/QĐ-BYT.

Các nội dung khác về tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thực hiện theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.
Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã tiêm được 156.902.083 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 là 78.110.585 liều, tiêm mũi 2 là 70.279.466 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 8.512.032 liều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.