Hai huyện sai phạm hơn một tỷ đồng trong thực hiện chương trình giảm nghèo

Qua Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh phát hiện 2 huyện Krông Pa và Chư Prông sai phạm hơn một tỷ đồng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.
Ngày 22/12, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai vừa có Kết luận thanh tra số 1122 và 1134/KL-BDT về thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Krông Pa và Chư Prông.
Qua thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh đã phát hiện nhiều sai phạm tại 2 địa p hương trên với số tiền hơn một tỷ đồng.
Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2020, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình 135 tại huyện Krông Pa là hơn 70,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 55,4 tỷ đồng; vốn sự nghiệp hơn 15,4 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đóng góp hơn 1,3 tỷ đồng.
Nguồn vốn trên được đầu tư cho các dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, phân bón…); dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở.
Qua công tác thanh tra 15 công trình đường giao thông, 11 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, 8 công trình nước sinh hoạt và 5 công trình trường học, Ban Dân tộc tỉnh xác định, trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư (UBND các xã, thị trấn) đã để xảy ra nhiều thiếu sót như: lập hồ sơ dự toán khối lượng một số công việc cao hơn thực tế; tất cả các công trình đều do các tổ, nhóm thợ địa phương thi công dẫn đến việc nộp thuế giá trị gia tăng còn thiếu so với dự toán.
Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; dự án duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư đều để xảy ra những thiếu sót như: hồ sơ mua sắm hàng hóa của một số xã còn thiếu nội dung theo quy định; danh sách ký nhận của các hộ thụ hưởng đối với mặt hàng con giống thiếu nội dung trọng lượng từng con; biên bản nghiệm thu không đúng quy định.
Bên cạnh đó, năng lực làm chủ đầu tư của UBND một số xã còn hạn chế nên việc lập hồ sơ dự toán, giám sát thi công, nghiệm thu khối lượng chưa đúng với thực tế thi công dẫn đến thất thoát trong thanh quyết toán công trình. Tổng số tiền chênh lệch khối lượng, đơn giá, các chi phí khác, thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng không đúng quy định tại UBND 13 xã, thị trấn hơn 879 triệu đồng.
Còn ở huyện Chư Prông khi hồ sơ mua sắm hàng hóa, một số xã thiếu hồ sơ năng lực nhà thầu, phiếu báo giá; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng ghi trọng lượng chung của lô hàng nhưng không ghi trọng lượng cụ thể của từng con (bò, dê…) khi nghiệm thu. Từ đó, thanh toán sai chế độ theo quy định; nghĩa vụ về thuế giá trị gia tăng tại 11 xã với số tiền hơn 172 triệu đồng.
Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai kết luận, nguyên nhân sai phạm do năng lực làm chủ đầu tư của UBND các xã còn hạn chế. Một số xã không có cán bộ được đào tạo về chuyên môn xây dựng cơ bản nên việc lập hồ sơ dự toán, giám sát thi công, nghiệm thu khối lượng chưa đúng so với thực tế thi công dẫn đến thiếu sót trong thanh quyết toán công trình. Ban Dân tộc tỉnh đã yêu cầu huyện Krông Pa và Chư Prông thu hồi, nộp trả vào ngân sách hơn một tỷ đồng tiền chính sách giảm nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *