Share

Trung Quốc Đang Biến Toàn Châu Phi Thành Căn Cứ Quân Sự

Trung Quốc đang cố gắng rêu rao với thế giới rằng họ là siêu cường ôn hòa chỉ có những ý tốt, chuyên giúp đỡ các nước đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng với tiền của Trung Quốc, trong khi cùng lúc đó chia sẻ thái độ làm việc công nghiệp và kỹ thuật của người dân Trung Quốc. Nhưng khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các căn cứ quân sự ở các nước khác thì họ khó mà duy trì được hình ảnh này. Trung Quốc đã có một căn cứ quân sự ở châu Phi, và theo tình báo Mỹ, họ đang cố xây dựng thêm một cái nữa ở bờ bên kia lục địa này.

You may also like...