Share

Tài liệu của Pfizer tiết lộ: Hơn 1.200 người đã chết do vắc-xin trong thời gian thử nghiệm 90 ngày

Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt vào ngày 23 tháng 8, 2021, cho các cá nhân từ 16 tuổi trở lên. Sau khi vắc-xin được FDA phê duyệt, các công ty có thể tung ra thị trường vắc-xin theo tên nhãn hiệu. COMIRNATY là tên nhãn hiệu của vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech Sau khi được FDA phê duyệt, vắc xin ngừa COVID-19 Pfizer-BioNTech được FDA cấp phép cho các cá nhân từ 16 tuổi trở lên đã được bán trên thị trường với tên gọi COMIRNATY. Thành phần vắc-xin không có gì thay đổi khi thay đổi tên.
Nhãn vắc xin Pfizer-BioNTech vẫn dành cho các cá nhân từ 5 – 15 tuổi sau khi vắc xin được cấp phép sử dụng nhưng chưa được phê duyệt cho nhóm tuổi này.

You may also like...