Share

Không phải K.Harris hay H.Clinton mà Bernie Sanders mới chính là kẻ SOÁN NGÔI Joe Biden

Không phải Kamala Harris hay Hillary Clinton mà Bernie Sanders mới chính là kẻ SOÁN NGÔI Joe Biden.
Bernard “Bernie” Sanders là một chính trị gia Mỹ và Thượng nghị sĩ đến từ Vermont. Là thành viên đảng Dân chủ năm 2015, ông đã là chính trị gia độc lập phục vụ lâu nhất ở Mỹ trong lịch sử của Quốc hội, mặc dù gốc gác với đảng Dân chủ khiến ông được giao một số vị trí đại diện, và có lần khiến đảng Dân chủ chiếm đa số.

Tin liên quan...