Thẻ từ ATM vẫn được chấp nhận sau năm 2021

Ngân hàng Nhà nước thông báo sau 31/12 năm nay, khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ từ để giao dịch tại ATM và POS bình thường.

Thông tư 41 ban hành năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước ghi rõ “đến 31/12/2021, 100% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành phải tuân thủ tiêu chuẩn về thẻ chip nội địa”. Điều này được hiểu là 100% thẻ ATM lưu hành tới 31/12 năm nay phải tuân thủ tiêu chuẩn về thẻ chip.

Tuy nhiên, hôm nay (30/11), Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản giải thích về lộ trình áp dụng chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip.

Cơ quan này cho biết, Thông tư 19 và Thông tư 41 chỉ yêu cầu dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm 31/3 năm nay nhưng “không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành (thẻ còn đang thời hạn sử dụng)”.

Vì thế, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng đảm bảo giao dịch của chủ thẻ từ diễn ra thông suốt, an toàn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thẻ.

Việc ban hành các quy định về thẻ chip nội địa nhằm khuyến khích khách hàng chuyển đổi sử dụng thẻ từ sang thẻ chip, đảm bảo quyền lợi bảo mật và an toàn cho chủ thẻ.

Trước đó, đại diện của Ngân hàng Nhà nước chia sẻ với VnExpress, dù 31/12 là hạn chót để các ngân hàng tuân thủ về lộ trình chuyển đổi thẻ chip, ATM và POS đáp ứng tiêu chuẩn về thẻ chip nhưng các nhà băng đã xin lùi hạn, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra nhiều cản trở. Cơ quan này xem xét đề xuất và có thể ban hành văn bản cho phép lùi hạn áp dụng trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.