Nắm bắt nhu cầu của một số người, nhất là người cao tuổi không sử dụng điện thoại thông minh, các tiệm photocopy có mở dịch vụ in thẻ xanh có mã QR, thu nhỏ giấy thông tin tiêm ngừa vaccine COVID-19.
Bản thẻ xanh và giấy thông tin tiêm ngừa thu nhỏ rất thuận tiện, có thể làm móc khóa để mang theo bên người.
Tuy nhiên, nhiều bạn đọc gửi thắc mắc đến Báo Pháp Luật TP.HCM rằng việc in thẻ xanh, thu nhỏ giấy thông tin tiêm ngừa kèm con dấu, chữ ký có màu đỏ thì người yêu cầu và tiệm photocopy có vi phạm pháp luật hay không?
Trả lời thắc mắc trên, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết người yêu cầu in thẻ xanh, giấy thông tin tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho chính họ, không nhằm mục đích mua bán thì không vi phạm pháp luật.
Về phía các tiệm photocopy, pháp luật có quy định tất cả tiệm photocopy, sao y, in ấn phải có giấy phép hoạt động. Tiệm hoạt động không phép sẽ bị xử phạt hành chính.
Do đó, khi sao y những giấy tờ mà nhận thấy vi phạm pháp luật, tiệm photocopy phải từ chối. Việc sao chép, in ấn giấy tờ chính chủ cho người dùng làm kỷ niệm hoặc mục đích cá nhân không nhằm thu lợi bất chính, thì không phạm luật.

Những sản phẩm in, photocopy nào bị cấm?
Theo Khoản 1, Điều 9 Nghị định 60/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 25/2018, nghiêm cấm những chế bản, in, gia công sau in hoặc photocopy sản phẩm in, giấy tờ khác có nội dung sau đây:
a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa li khai, gây hận thù, chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;
c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;
d) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.