Share

7 Tổng thống Mỹ đã phải ra đi vì lời nguyền này!

Có một lời nguyền cực kỳ đáng sợ…. Rằng cứ mỗi 20 năm một lần, mỗi đời Tổng thống Mỹ đắc cử vào những năm có đuôi số 0 có khả năng sẽ chết khi đang trong nhiệm kỳ.
Kể từ năm 1840, mỗi đời Tổng thống Mỹ đắc cử hay tái đắc cử vào các năm tận cùng bằng số 0 đều qua đời khi đang tại nhiệm Đã có 7 đời Tổng thống Mỹ đã vướng phải lời nguyền này.
Duy nhất có một vị Tổng thống lần đầu tiên thoát khỏi lời nguyền và nhờ vậy đã chấm dứt chu kỳ chết chóc đáng sợ.

You may also like...