Share

Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội,… nhận quyết định nghỉ hưu

Ngày 27/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và trao quyết định nghỉ chế độ cho ông Hoàng Trung Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tin liên quan...