Những người đi làm trước năm 2009 được nhận trợ cấp thôi việc như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Tôi đi làm từ tháng 1/2000 và vừa nghỉ việc từ cuối tháng 10/2021, ngoài trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/2009 đến nay, tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc trước năm 2009 không? Mức hứng trợ cấp của tôi như thế nào, khi mức lương của tôi trước khi nghỉ 1 năm qua là 20 triệu đồng/tháng?

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:
Những người đi làm từ trước năm 2009, khi nghỉ việc sẽ được nhận một khoản tiền do người sử dụng lao động trả, được gọi là trợ cấp thôi việc. Cụ thể, tại Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Người lao động đã làm việc ít nhất 12 tháng cho doanh nghiệp, khi nghỉ việc được nhận trợ cấp thôi việc;
Thời gian để tính trợ cấp thôi việc = Tổng thời gian làm việc thực tế – trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm
Mức hưởng trợ cấp thôi việc: Mỗi năm làm việc tương ứng với nửa tháng tiền lương
Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ.
Như vậy, người lao động đi làm trước thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp, khi nghỉ việc sẽ nhận được trợ cấp thôi việc. Còn kể từ thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động chỉ được tính trợ cấp thôi việc cho thời gian thử việc, nghỉ thai sản, ốm đau từ 14 ngày trở lên.
Lý do lấy mốc thời gian năm 2009 để tính trợ cấp thất nghiệp là ngày 1/1/2007 là ngày có hiệu lực của Luật Bảo hiểm xã hội 2006. Đây là đạo luật đầu tiên quy định về “bảo hiểm thất nghiệp”. Theo đó, tại Điều 140 quy định: “Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 1/1/2008, đối với bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 1/1/2009”.
Theo đó, tham gia bảo hiểm thất nghiệp là quyền lợi, cũng là nghĩa vụ bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động. Thời điểm 1/1/2009, hình thức trợ cấp thôi việc được chuyển sang hình thức tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Áp dụng qu định trên, bạn được hưởng trợ cấp thôi việc trước năm 2009. Cách tính trợ cấp thôi việc và bảo hiểm thất nghiệp của bạn như sau:
Do mức lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc là 20 triệu đồng/tháng. Như vậy, khi nghỉ việc bạn sẽ được nhận:
– Tiền trợ cấp thôi việc cho các năm từ 1/1/2000 đến 31/12/2008 (9 năm):
Mức tiền trợ cấp thôi việc = 9 năm x 10 triệu đồng = 90 triệu đồng.
– Tiền trợ cấp thất nghiệp tính từ 1/1/2009 – 31/10/2021:
Mức tiền trợ cấp thất nghiệp = 60% x 20 triệu đồng = 12 triệu đồng/tháng.
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 – 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Vì vậy, tiền trợ cấp thôi việc do doanh nghiệp trả cho người lao động khi nghỉ việc nên bạn liên hệ với đơn vị bạn công tác (thường là phòng nhân sự), còn tiền trợ cấp thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả nên bạn làm thủ tục tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang làm việc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.