Đi lại toàn cầu tiếp tục gặp rào cản vì biến thể Covid-19 Omicron

Việc phát hiện ra Omicron, biến thể mới của Covid-19 đã khiến toàn cầu báo động, nhiều quốc giao khẩn cấp ngừng đi lại với khu vực miền nam châu Phi, còn thị trường chứng khoán ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương tuột dốc mạnh nhất trong hơn một năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *