Bộ trưởng quốc phòng Úc cảnh báo về tham vọng thống trị Châu Á của TQ

Bộ trưởng quốc phòng Úc cảnh báo về tham vọng thống trị Châu Á của TQ Nội dung chi tiết: – TQ MUỐN NUỐT TRỌN BIỂN ĐÔNG KHÔNG CHỈ LÀ THAM VỌNG MÀ CÒN ĐỂ CHE ĐẬY SỰ SỢ HÃI CÔ LẬP – BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG ÚC CẢNH BÁO VỀ THAM VỌNG THỐNG TRỊ CHÂU Á CỦA TQ. ───────────────────────────────

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *