Share

ĐCSTQ là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia, 90 triệu đảng viên phải thoái đảng càng sớm càng tốt

Mới đây, ông Viên Cung Di, người sáng lập kênh truyền thông “Ngọn hải đăng Tự do Hồng Kông” (Hong Kong Freedom Beacon), đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với NTDTV. Trong buổi phỏng vấn, ông đã chỉ rõ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia, và 90 triệu đảng viên phải thoái đảng càng sớm càng tốt.

Ông Viên Cung Di đã đưa ra đề xuất rằng “ĐCSTQ là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia” và đệ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ.

Viên Cung Di, người sáng lập “Hong Kong Freedom Beacon” cho biết: “Khi tôi đến Hoa Kỳ vào tháng 6 năm ngoái, tôi đã đề xuất rằng ĐCSTQ là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Đề xuất đã bị gác lại, nhưng tôi không từ bỏ”.

Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ đã liên tục phạm tội kể từ khi đánh cắp chính quyền, và đó là một nhóm tội phạm.

Ông nói: “Hãy nhìn vào những vụ vi phạm pháp luật liên tục từ năm 1949 đến nay của ĐCSTQ, và cái chết của hàng chục triệu người. Mọi phong trào đều là phạm pháp, kể cả đối với Hong Kong. Vi phạm khế ước, ban đầu là một quốc gia, hai hệ thống, bây giờ là một quốc gia, một hệ thống, đây là một trọng tội. Vi phạm pháp luật là một tội ác, và tội ác này đã gây ra việc bắt bớ rất nhiều người và bức hại rất nhiều người. Đây không phải là tội ác thì là cái gì”.

Ông Viên cũng đã chỉ ra rõ ràng mối quan hệ giữa gia đình ĐCSTQ và các đảng viên.

Ông nói: “ĐCSTQ hoàn toàn không phải là một quốc gia, mà là một nhóm tội phạm. Điều đó có nghĩa là có lẽ có vài chục gia đình “Hồng nhị đại” (thế hệ quan chức thứ hai), và thế hệ quan chức thứ ba cũng vậy, gia đình họ kiểm soát 90 triệu đảng viên của toàn đảng. 90 triệu đảng viên bóp tiền của dân và chia cho hàng chục gia đình trên đây. Đây là cơ cấu của ĐCSTQ”.

Ông chỉ ra rằng các thành viên của ĐCSTQ đã gia nhập tổ chức ĐCSTQ, và các thành viên của nó không thể trốn tránh trách nhiệm về những tội ác mà tổ chức này đã gây ra.

Ông Viên nhấn mạnh rằng: “90 triệu đảng viên đều là tội phạm, trừ khi họ ra khỏi ĐCSTQ, trừ khi họ ăn năn, trừ khi họ đứng ra xin lỗi, nếu không thì tất cả bọn họ đều là tội phạm”.

https://www.dkn.tv/the-gioi/vien-cung-di-dcstq-la-mot-nhom-toi-pham-xuyen-quoc-gia-90-trieu-dang-vien-phai-thoai-dang-cang-som-cang-tot.html

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *